Pasūtīt aizlūgumus

Pasūtīt aizlūgumus

Pasūtīt pieminēšanu

Izvēlieties pieminēšanas veidu un ierakstiet “online” lapiņā pareizticīgo kristiešu vārdus (dotus Kristībās), norādot tos Ģenitīvā (piemēram: “Mihaila”, “Jāņa”, “Aleksandra”, “Fotīnijas”).Pievēršam Jūsu uzmanību, ka tie cilvēku vārdi, kuru nav pareizticīgo kalendārā, kā arī nekristīto un pašnāvnieku vārdi Baznīcas lūgšanās netiek pieminēti.

Par dzīvajiem

Par aizmigušajiem

Ja ziedojums tiek veikts, tad ierakstītie vārdi automātiski tiek ievadīti sarakstos un jau nākamajā dienā sāksies to pieminēšana.