Ziedojumi

Ziedojumi

Ziedojumi klosterim (rekvizīti un kontakti atrodas beigās)

Ja uz klosteri paskatās no saimnieciskās puses, tad tā ir liela organizācija, kur izdevumu posteņu ir daudz vairāk nekā ieņēmumu posteņu.

Klostera ieņēmumi pārsvarā sastāv no draudzes locekļu un labdaru ziedojumiem.

Tāpēc, ja Jums ir vēlme un iespēja palīdzēt klosterim, Jūs varat to izdarīt, ziedojot naudas summu vai produktus — pēc saviem ieskatiem.

Ja ir vēlme sniegt kādu citu palīdzību, var uzzināt par klostera vajadzībām pie klostera prāvesta.

Klostera bankas rekvizīti:

Nosaukums: Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris

Adrese: Jēkabpils nov.Jēkabpils, Brīvības iela 200/202, LV-5201

Reģistrācijas numurs: 90000429742

Bankas konts, EUR: LV72RIKO0002013183757

Maksājuma mērķis: Ziedojums klostera vajadzībam