24. jūnijā, Svētā Gara dienā, Jēkabpils vīriešu klostera altārsvētkos, tika noturēti svinīgie dievkalpojumi, uz kuriem atbrauca dievlūdzēji no visas Latvijas.

Svētku priekšvakarā tika noturēts visnakts dievkalpojums, bet pašā svētku dienā, pēc klostera Svētarhimandrīta, Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, svētības, tika noturēta Dievišķā liturģija. Altārsvētku dievkalpojumu novadīja Augstisvētītais Valmieras Bīskaps Jānis, kuram līdzkalpoja klostera brāļi priesteru un diakonu kārtā.

Dievnamā bija daudz dievlūdzēju: svētceļnieki no Rīgas, Liepājas un citām pilsētām atbrauca uz klosteri, lai palūgtos Dievišķajā liturģijā, ņemt dalību Kristus Miesā un Asinīs un paklanīties Vissvētajai Dievadzemdētājai tās Jakobštates ikonas priekšā. Pirms pusnakts dievkalpojuma svētā Nikolaja baznīcā tika noturēts ūdens iesvētīšanas aizlūgums, bet pēc Liturģijas norisinājās Krusta gājiens ap klostera Svētā Gara baznīcu.

Dievkalpojuma laikā ļoti skaisti dziedāja Rīgas Visu Svēto baznīcas koris Nikolaja Cvečkovska vadībā.

Dievkalpojuma beigās Bīskaps Jānis deva Dieva svētību dievlūdzējiem, apsveica visus klātesošos Metropolīta Aleksandra vārdā un sirsnīgi pateicās par mīlestību pret klosteri.

Pēc dievkalpojuma svētceļniekiem tika piedāvāta svētku maltīte un ekskursija.