Trešdien, 2023. gada 4. janvārī, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī notika klostera iemītnieka arhimandrīta Ilariona (Podgornija) iesvētīšana lielajā shimā (mūku kārtas augstākā pakāpe klosterī). Pēdējo reizi šāda iesvētīšana mūsu klosterī notika 2013. gadā, kad lielajā shimā tika iesvētīts mūžam pieminamais shimas arhimandrīts Agafangels (Savčenko).

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Svētā Gara klostera svētarhimandrīta, svētību iesvētīšanu veica Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Valdniekam Bīskapam Jānim līdzkalpoja klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un arhidiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja klostera brāļu koris. iesvētīšanas kārtā piedalījās visi klostera iemītnieki, lūgšanās atbalstot savu brāli un vēršoties ar ūgšanu pie Kunga Dieva un Vissvētās Dievadzemdētājas ar spēka, garīgas vīrišķības un moža gara dāvāšanu tēvam sihiarhimandrītam Ilarionam.

Klostera brāļos valda liels prieks par vēl viena lūdzēja Dieva Troņa priekšā iematošanu. Tēvs Ilarions ir ilggadīgs klostera iemītnieks, kurš bauda draudzes locekļu cieņu un ieguvis lielu autoritāti klostera kopienā. Jau vairākus gadus tēvs Ilarions dzīvo klostera sirdssk. Sarovas Serafima skitā, kalpojot tur dievkalpojumus un garīgi aprūpējot skita iemītniekus.

Apsveicam dārgo tēvu shiarhimandrītu Ilarionu un vēlam viņam ilgus un svētīgus gadus.

Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera brāļu kopiena

Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī notikusi iesvētīšana lielajā shimā