2019. gada 14. aprīlī, Lielā gavēņa piektajā svētdienā, svētās sirdsskaidrās Ēģiptes Marijas piemiņas dienā, Jēkabpils vīriešu klosterī notika iesvētīšana mūku kārtā.

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Svētā Gara klostera svētarhimandrīta, svētību iesvētīšanu veica klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs). Iesvētīšanas kārta notika klostera katedrālajā dievnamā par godu Svētā gara nonākšanai pār apustuļiem. Kārtas laikā baznīcā lūdzās klostera brāļi un svētceļnieki.

Jauniesvētītie brāļi pēc senas mūku tradīcijas saņēma jaunus vārdus: inoks Varsonufijs tika iesvētīts par mūku ar vārdu Vasīlijs, par godu svētajam Vasīlijam Lielajam, Kapadokijas Cēzarejas arhibīskapam, brālis Aleksandrs iesvētīts ar vārdu Aleksijs, par godu svētajam Aleksijam, Maskavas metropolītam.

Abi brāļi jau ilgu laiku dzīvo klosterī un uzcītīgi pilda visus viņiem uzdotos paklausības darbus. Vēlam mūkiem Vasīlijam un Aleksijam gara spēku, stipru lūgšanu un uzticību mūku solījumiem.

Klostera brāļi.